welke domainnamen bieden wij aan

Onderaan een greep uit de populairste extensies die wij aanbieden, andere extensies kunnen op eenvoudig verzoek worden aangevraagd.

.BE domeinnaam

De officiële domeinnaam extensie van België is .be. Deze extensie wordt beheerd door DNS.be en registratie staat open voor iedereen. Zowel bedrijven als particulieren gebruiken het domeinnaam .be. De meeste hiervan zijn woonachtig in België.

Specifieke voorwaarden voor .BE domeinnamen Een.be domeinnaam moet tenminste 2 karakters bevatten. Het maximum aantal karakters is 63. Zuiver numerieke domeinen zijn toegestaan. Het is niet mogelijk een domeinnaam te beginnen of eindigen met een streepje (-).

.NL Domeinnaam

NL is de officiële landextensie van Nederland. Registratie voor een .nl-domeinnaam staat voor iedereen open. Het beheer van de .nl extensie is in handen van de SIDN. Omdat wij partner zijn van de SIDN kunnen wij eenvoudig domeinnaam voor u registreren. Het populaire .nl domeinnaam kent al meer dan 4 miljoen registraties.

Specifieke voorwaarden voor .NL domeinnamen Een .nl domeinnaam moet minimaal 2 karakters bevatten. Het maximum is 63. Domeinen met alleen maar cijfers zijn niet toegestaan. Bovendien mogen ze ook niet beginnen of eindigen met een koppelteken (“-“). Bovendien mogen domeinnamen niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

.COM Domeinnaam

De .com domeinnaam staat voor commercieel en is een generiek Top-Level-Domain. De .com extensie was één van de eerste TLD’s en is één van de meest gebruikte. Het staat iedereen vrij om een .com domein te registreren, ook al is het niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Specifieke voorwaarden .COM domeinamen Er moeten minimaal 2 karakters gebruikt worden. Als maximum geldt een aantal van 63. Domeinnamen bestaande uit alleen maar cijfers zijn toegestaan. Echter, ze mogen niet beginnen of eindigen met een koppelteken (“-“).

.EU domeinnaam

Het Top-Level-Domein van de Europese Unie is de .EU domeinextensie. Een .EU domein is door iedereen aan te vragen, zowel bedrijven als particulieren. Het beheer van .eu domeinen is in handen van The European Registry of Internet Domain Names (EURid).

Specifieke voorwaarden voor .EU domeinnamen Een .EU domein moet tenminste 2 karakters bevatten met een maximum van 63. Het is niet toegestaan om een domeinnaam te beginnen of eindigen met een koppelteken (“-“). Registratie is alleen mogelijk door inwoners van de EU en bedrijven met een registratie binnen de EU.

.ORG domeinnaam

Een .org domeinnaam staat voor ‘organisatie’. Een .org domeinnaam is open voor registratie voor iedereen. Wereldwijd gezien neemt het .org-domein de vijfde plek in met meer dan 2,5 miljoen domeinnamen.

Specifieke voorwaarden voor .ORG domeinnamen Een .org domeinnaam moet minimaal 2 karakters bevatten en maximaal 63. Het is niet toegestaan om te beginnen of eindigen met een koppelteken (“-“).

.NET Domeinnaam

Net staat voor ‘Network’ en is een zogenaamd generieke domeinnaam extensie. Een .net-domeinnaam kan door iedereen worden aangevraagd, zowel consumenten als bedrijven.

Specifieke voorwaarden .NET domeinnamen Een .net domeinnaam moet bestaan uit tenminste 3 karakters en maximaal 63. Verder zijn alle letters in het alfabet toegestaan evenals cijfer. Het is echter niet toegestaan om een domeinnaam te beginnen met een koppelteken (“-“).

.INFO Domeinnaam

De domeinnaam .info staat voor “informatie” en is bedoeld voor iedereen die een website heeft die informatieverstrekking als voornaamste doel heeft. Een .info domeinnaam kan eenvoudig worden aangevraagd, want er worden geen voorwaarden aangesteld.

Specifieke voorwaarden voor .info domeinnamen Een .info domeinnaam moet uit minimaal 2 karakters bestaan. De domeinnaam mag maximaal 63 karakters bevatten. Domeinen die bestaan uit alleen numerieke tekens zijn niet toegestaan. Ook mogen ze niet beginnen of eindigen met een koppelteken (“-“).